Dane Techniczne

17 lipca 2012

Projekt „Geopark Kielce – Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia” jest dofinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu ,,Amfiteatr w skale’’.

Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach stanowi unikalny, na skalę europejską obiekt wpisany w krajobraz dawnego wyrobiska wapieni, którego centralna część – w postaci malowniczego ostańca skalnego, objęta jest obecnie ochroną, jako Rezerwat Kadzielnia. Celem projektu była przebudowa obiektu, który funkcjonował w niezmienionej formie od 1971 roku i dostosowanie go pod potrzeby realizacji dużych, nowoczesnych widowisk artystycznych. Stworzenie w Amfiteatrze nowoczesnej infrastruktury umożliwi realizację widowisk artystycznych w większej skali niż było to dotychczas możliwe. Efektem projektu jest stworzenie obiektu spełniającego wymogi techniczno-organizacyjne dla realizacji przedsięwzięć artystycznych oraz ich rejestracji.AMFITEATR KADZIELNIA W LICZBACH

W ramach inwestycji „Geopark Kielce – przebudowa Amfiteatru Kadzielnia”:
– wybudowano nową scenę wraz z podsceniem,
– zmodernizowano widownię (wykonano nowe siedziska oraz poprawiono geometrię widowni)
– wykonano stałe zadaszenie sceny i rozkładane zadaszenie nad widownią,
– zmodernizowano pomieszczenia kas.

Ponadto przy Al. Legionów wybudowano zespół toalet z podziałem na przeznaczone dla widzów amfiteatru oraz dla odwiedzających okoliczne miejsca.


Dla widzów amfiteatru 36 szt., dla odwiedzających 6 szt.
(w tym toalety dla niepełnosprawnych)

Powierzchnia terenu objętego inwestycją: 18 100 m2

Powierzchnia użytkowa sceny: 1 129,9 m2

Powierzchnia widowni: 2 546 m2

Ilość miejsc na widowni: 5 430

Powierzchnia garderób: 538 m2

Ilość garderób: 15 szt, (2 x 1 os., 5 x 2 os., 3 x 16 os., 2x 25 os., 3 x 35 osób, tj. 217 osób),

Powierzchnia dachu stałego: 1780 m2

Powierzchnia dachu rozkładanego: 2570 m2 w rzucie,

Powierzchnia dróg i parkingów: 3 942 m2

Powierzchnia placów i chodników: 4 105 m2


ZESTAWIENIE MIEJSC

Przedstawiamy Państwu zestawienie miejsc na widowni Amfiteatru Kadzielnia w Kielcach.

 SEKTOR  ILOŚĆ RZĘDÓW  LICZBA MIEJSC  KOLOR SEKTORA
 A1  9  174  zielony
 A2  9  139  zielony
 A3  23  681  zielony
 B1  23  495  niebieski
 B2  23  478  niebieski
 C1  9  148  zielony
 C2  9  168  zielony
 C3  24  658  zielony
 D1  11  437  szary
 D2  13  409  szary
 D3  14  433  szary
 D4  14  335  szary
 VIP  9  189  niebieski
     RAZEM: 4744

ZAŁĄCZNIKI:

Plan widowni w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach – ze zestawieniem tabelarycznym – wersja .pdf

 

x