Jaskinie

17 lipca 2012

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA NA KADZIELNI

OTWARTA OD KWIETNIA DO PAŹDZIERNIKA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W JASKINIACH NA KADZIELNI W KIELCACH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM SPOWODOWANYM WIRUSEM COVID-19


GODZINY OTWARCIA:

WTOREK-PIĄTEK 10:00-17:00
SOBOTA-NIEDZIELA 11:00-18:00

*ostatnie wejścia odbywa się o godzinie: wtorek-piątek – 16:30, sobota-niedziela – 17.30


WYMAGANA REZERWACJA

BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI NIE GWARANTUJEMY MOŻLIWOŚCI ZWIEDZANIA JASKIŃ

SPELEOKLUB ŚWIĘTOKRZYSKI

tel. 695213381

od poniedziałku do soboty

w godzinach 9.00-17.00

e-mail: jaskiniakadzielnia@gmail.com

Uwaga – rezerwacja poprzez pocztę elektroniczną następuję w momencie, kiedy otrzymają
Państwo na swoją pocztę wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji terminu

TERMINY I ZASADY REZERWACJI:
1. Zwiedzanie możliwe jest przez 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli (z wyłączeniem poniedziałków).
2. Rezerwacja odbywa się telefonicznie pod nr 695 213 381 w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do soboty
3. Zwiedzania odbywa się w grupach maksymalnie 15 osobowych, wyłącznie pod opieka przewodnika i z częstotliwością co 30 minut grupa
4. Średni czas zwiedzania przez jedną grupę ok 30 minut
5. Wszystkie osoby w grupie muszą mieć kask na głowie, otrzymany wcześniej od przewodnika przez cały czas pobytu w jaskini aż do powrotu na powierzchnię, do otworu wejściowego.
6. Osoby w stanie nietrzeźwym lub znajdujące się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających nie będą wpuszczane do jaskini.
7. Zwiedzającym jaskinię zabrania się;
– używania otwartego ognia, w tym palenia tytoniu
– dotykania bądź niszczenia szaty naciekowej i namulisk
– zabierania elementów skalnych
– spożywania pokarmów i napoi
– głośnego zachowania
– umieszczania napisów, zaśmiecania, hałasowania
– dotykania i uszkadzania urządzeń pomiarowych i elektrycznych
– przekraczania granic wykopów, barier i ograniczeń
– wprowadzania psów i innych zwierząt
– noszenia małych dzieci na rękach
8. Każdy zwiedzający porusza się po jaskini zgodnie z zaleceniami przewodnika prowadzącego grupę.
UWAGA: PO WYCZERPANIU PRZEWIDZIANEGO REGULAMINEM LIMITU OSÓB ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

BILETY WSTĘPU:

Normalny- 15 zł

Ulgowy – 10 zł

* Bilety ulgowe:

– dzieci i młodzież ucząca się
– emeryci
– grupy zorganizowane powyżej 30 osób
– osoby z kartą dużej rodziny

 

** Wstęp bezpłatny:

– dzieci do lat 3

– członkowie Polskiego Związku Alpinizmu (po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej)


ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN – WERSJA TYMCZASOWA Z ZASADAMI DOT. COVID-19

INFORMACJE OGÓLNE_PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA_KADZIELNIA

TERMINY I ZASADY REZERWACJI_PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA_KADZIELNIA


JASKINIE NA KADZIELNI

x