Patron

4 listopada 2022

Andrzej Litwin urodził się 5 grudnia 1931r. w Krakowie. Tam też ukończył szkołę podstawową, następnie Liceum Pedagogiczne w Szklarskiej Porębie i studia wyższe na AWF w Krakowie (1952 -1955). W latach 1945-1948 należał do Związku Harcerstwa Polskiego. Był drużynowym i członkiem komendy hufca. Znał język angielski. W okresie studiów w latach 1953 – 1955 był kierownikiem Wydziału Kultury Komitetu Uczelnianego ZSP.

Z Kielecczyzną i Kielcami Andrzej Litwin związany był od  1955 roku, kiedy to podjął pracę zawodową jako nauczyciel szkoły średniej w Starachowicach. Pracował tam do 1967 r. Już wówczas był aktywnym działaczem kultury. Prowadził zespoły teatralne, estradowe, był kierownikiem artystycznym Domu Nauczyciela w Sta­rachowicach.

W 1967 r. został wicedyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Był scenarzystą i reżyserem widowisk plenerowych oraz estradowych. W czerwcu 1974 r. wyreżyserował wielki Galowy Koncert artystów dawnego województwa kieleckiego w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zatytułowany „Kielecczyzna – stolicy”. Była to parada wszystkich regionów Polski w Warszawie, wielka impreza pod nazwą „Panorama XXX-lecia PRL”. Kieleckie koncerty, wystawy, spektakle i spotkania z twórcami pod hasłem „Panorama kielecka” trwały tam od 17 do 29 czerwca. W programie artystycznym wzięło udział ponad 500 wykonawców.

Z inicjatywy Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną w Warszawie w dniach 17 lipca – 14 sierpnia 1973 r. zorganizowany został w Kielcach kurs etnograficzny dla działaczy kulturalnych Polonii Amerykańskiej. Andrzej Litwin został jego kierownikiem. Uczestnikami kursu byli nauczyciele, absolwenci historii sztuki, bibliografii słowiańskiej oraz studenci. W 1976 r. Andrzej Litwin został członkiem Stowarzyszenia Autorów „ZAIKS”. Wicedyrektorem WDK był do 1982 r.

W latach 1982-1984 pracował na kontrakcie w „Exbudzie”. Wyjechał do Libii w charakterze specjalisty ds. kulturalno-oświatowych. Po powrocie do kraju powrócił do pracy w WDK jako główny specjalista ds. amatorskiego ruchu artystycznego. Był instruktorem kategorii „S” w dziedzinie teatru.

Dzięki jego inwencji powstało wiele zespołów cieszących się uznaniem odbiorców i krytyków. Był inicjatorem i twórcą wielu przedsięwzięć artystycznych, jak np. „Koncert na 1000 serc”, „Hej kolęda, kolęda”. Dochód z tych imprez przeznaczono na Fun­dusz Daru Narodowego i konto SOS. To Andrzej Litwin wymyślił nazwę zespołu „Trzpioty” i był autorem programów artystycznych dla tej grupy. Był też wieloletnim reżyserem koncertów „Gospodarze – Gościom” Ogólnopolskiego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej wystawianych na kieleckiej Kadzielni. Swoją wiedzą i doświadczeniem służył pomocą instrukcyjno-metodyczną placówkom i zespołom artystycznym. Dzięki tej opiece wiele zespołów, szczególnie wiejskich, osiągnęło wysoki poziom artystyczny. Był też wychowawcą znacznej grupy instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, twórcą teatru „Stop”, współzałożycielem kapeli „Humo­rysy” i autorem tekstów ponad 150 piosenek.

 

Był także pomysło­dawcą i realizatorem koncertu zorganizowanego z okazji przy­jęcia przez WDK imienia J. Piłsudskiego, który odbył się 12 maja 1990 r. W tym samym roku Andrzej Litwin został dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury. Edukację kulturalną instytucji poszerzył o działalność Świętokrzyskiego Klubu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski.

 

W latach 1982-1990 był członkiem Komisji Pracowników Kultury Regionu Świętokrzys­kiego NSZZ „Solidarność”. Wraz z Andrzejem Lato w 1993 r. utworzył Kieleckie Bractwo Andrzejowe i był jego Wielkim Mistrzem.

Praca zawodowa:

 • 1955 – 1967 – nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Sta­rachowicach
 • 1967 – 1982 – wicedyrektor ds. artystycznych w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
 • 1 maja 1982 – 1 maja 1984 – „Exbud” – praca na kontrakcie w Libii w charakterze specjalisty ds. kulturalno-oświatowych
 • 1 maja 1984 – 1990 – główny instruktor ds. amatorskiego ruchu artystycznego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
 • 1 sierpnia 1990 – 11 września 2002 – dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach

Nagrody:

 • Zasłużony Działacz Kultury (10 maja 1970 r.)
 • Zasłużony dla ZHP (23 lipca 1978 r.)
 • Nagroda Miasta Kielce (1978 r.)
 • Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (1979 r.)
 • Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (1989 r.)
 • Nagroda Miasta Kielce (1980 r.)
 • Nagroda im. Stanisława Staszica (1987 r.)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (21 czerwca 1989 r.)
 • Nagroda miesięcznika „Przemiany”
 • Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
 • Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis
 • Odznaka „Za zasługi dla Kielecczyzny”
 • Srebrny „Krzyż za Zasługi dla ZHP”

Andrzej Litwin zmarł 11 stycznia 2016 r. W Kielcach pracował 35 lat.

x