Park Kadzielnia otwarty dla zwiedzających

20 kwietnia 2020

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i zaprzestaniem obowiązywania zakazu wstępu do parków, lasów etc. , informujemy, że od dnia 20 kwietnia 2020 r. rezerwaty Wietrznia i Ślichowice oraz Park Kadzielnia administrowane przez Geopark Kielce są otwarte dla zwiedzających.

Przypominamy, że zgodnie z Rozdz. 8 § 17 ww. Rozporządzenia nadal obowiązują nakazy określonego sposobu przemieszczenia się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych.

x